2020-09-07 08.26

Justerat protokoll, socialutskott

Protokoll från socialutskottets extra sammanträde den 4 september är justerat och finns som pdf-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Socialutskottet

Sammanträdesdatum

2020-09-04

Paragrafer

130

Anslaget publicerades

2020-09-07

Anslaget avpubliceras

2020-09-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Sveg

Ladda ner aktuellt protokoll

SU 2020-09-04(länk till protokoll)

Hur man överklagar detta beslut

Länk till aktuellt dokument


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-09-07 08.26
av Belinda Härjebäck