2019-10-07 15.34

Justerat protokoll, kommunfullmäktige

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september är justerat och finns som pdf-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-09-23

Paragrafer

117--144 (§ 145 justerad sedan tidigare)

Anslaget publicerades

2019-10-07

Anslaget avpubliceras

2019-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Sveg

Ladda ner aktuellt protokoll

Protokoll KF 2019-09-23 §§ 117--145PDF (pdf, 2.8 MB)

Hur man överklagar detta beslut

Klicka här för information om hur kommunens beslut kan överklagas


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-10-07 15.34
av Johan Höglund