2019-12-02 16.20

Justerat protokoll, gemensam nämnd för upphandling

Protokoll från den gemensamma nämnden avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukters sammanträde den 11 november är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Gemensamma nämnden för
upphandling osv..

Sammanträdesdatum

2019-11-11

Paragrafer

42-52

Anslaget publicerades

2019-12-02

Anslaget avpubliceras

2019-12-23

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, Östersund

Ladda ner aktuellt protokoll

GNU 191111länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur man överklagar detta beslut

Länk till aktuellt dokument


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-12-02 16.20
av Sarah Tjärnås