Samhällsutveckling och hållbarhet

Härjedalens kommun arbetar på olika sätt för att klara av en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. De tre dimensionerna är lika betydelsefulla och ömsesidigt beroende av varandra.

Miljö- och byggavdelningen arbetar med hållbar samhällsutveckling i olika former, så som genom ordinarie tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, men också med rådgivning till verksamhetsutövare och privatpersoner.

Läs mer om tillstånd, regler och tillsyn

Kommunens strategiska arbete för hållbarhet handlar om att arbeta långsiktigt inom olika områden av kommunens verksamhet, såväl inom organisationen och gentemot medborgarna.

Bredband och fiber

Utbyggnaden av fiber i kommunen är en prioriterad fråga som bland annat regleras i den av av kommunfullmäktige beslutade bredbandsstrategin.

Läs mer om bredband och fiber

Kontaktuppgifter miljö- och byggavdelningen

Besök vår kontaktsida

E-tjänster, taxor och blanketter

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-07-12 15.02
av Sofia Rudeklint