Vindkraft

Vindkraftverk

Fördjupad översiktsplan för vindkraften i södra/östra Härjedalen

Kommunfullmäktige har fastställt fördjupad översiktsplan för vindkraften i södra/östra Härjedalen. Det innebär att stora delar av området inte får bebyggas med vindkraftverk. Undantag är ett område söder om Ängersjö och Norderåsen nordost om Linsell. 

Beslutet har föregåtts av många diskussioner och möten. Planförslaget har varit ute på samråd under våren 2010 och ställts ut under början av hösten 2010. Underlaget för beslutet finns i förslag till utlåtande och antagandehandling.

UtlåtandePDF (pdf, 319.3 kB)
AntagandehandlingPDF (pdf, 5.9 MB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-05-13 10.05
av Anneli Floberg