Randbebyggelse

Ställningstagande

  • Bebyggelsen bör samlas i grupper, åtskilda av obebyggda partier som medger genomsläpp, naturupplevelser från vägen, rekreation etc.

Bebyggelse utanför tätorter ska inte tillåtas växa ihop till långa band längs vägar, sjöar och vattendrag. Det gäller inte inne i byar där det traditionella
bebyggelsemönstret ofta innebär att bebyggelse placerats längs byvägarna.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-14 16.29
av Johan Essvik