Riktlinjer bebyggelse

Riktlinjerna i detta avsnitt av planen gäller generellt utanför detaljplanelagda områden och ligger till grund för planläggning och bygglovsprövning.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-14 16.29
av Johan Essvik