Markanvändning

Nationella miljömål utgör en viktig aspekt i den planerade mark- och
vattenanvändningen inom kommunen. Centrala mål för avsnitten gällande
natur och landskap, orter med samhällsservice och landsbygd är god
bebyggd miljö samt storslagen fjällmiljö.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-14 16.29
av Johan Essvik