Kommunbeskrivning

Härjedalens kommun bildades 1974. Den är till ytan en av Sveriges största
kommuner. Kommunen, som i stort sammanfaller med landskapet Härjedalen,
är utsträckt i riktningen sydost-nordväst med drygt 18 mil från den östligaste till den västligaste punkten.

Genom regionalpolitiska åtgärder och den turistiska expansionen fick Härjedalens kommun en positiv befolkningstrend under 1970-talet. Under 1990-talet minskade folkmängden med cirka 1000 personer. 2019 beräknas det vara drygt 10 000 invånare. Den vikande folkmängden är ett problem liksom i många andra glesbygdskommuner. Dock visar statistiken i vissa delar av kommunen en positiv befolkningsutveckling mestadels knuten till orter med besöksnäring. Den ojämna demografin är ett bestående problem, eftersom andelen äldre är stor.

I Funäsdalsfjällen samt i Lofsdalen och Vemdalen är turismen basen för sysselsättningen. Servicenäringar och den offentliga verksamheten är där dimensionerade för ett befolkningstal som vida överstiger de som är bofasta. Mot öster avtar turismens betydelse och en kombination av industri, skogs- och jordbruk och till viss del även tjänsteföretag är basen för sysselsättningen. Rennäringen inom fyra samebyar berör stora delar av kommunen.

Samhällsservicen är förhållandevis väl utbyggd. Kommunens huvudförvaltning
är förlagd till Sveg. I orterna Funäsdalen, Hede och Ytterhogdal finns lokalkontor med kommunal bemanning.

Kommunens invånare har stor tillgång till rekreation genom mångfalden
av anläggningar och närheten till naturomgivningar. Flera högklassiga
alpinanläggningar, längdskidåkningsspår och idrottsanläggningar finns
inom kommunen. I kommunen finns ett kulturutbud med musik, teaterverksamhet och hembygdsföreningar.

Turismen har successivt ökat och har stor betydelse, eventuellt en avgörande
betydelse för alla som bor och lever i Härjedalen. Turismen skapar
sysselsättning och är en förutsättning för ett i övrigt fungerande samhälle
med skolor, barnomsorg, vård, affärer, post och andra viktiga amhällsfunktioner.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-14 16.29
av Johan Essvik