Förord

Härjedalens kommun är den femte största kommunen i Sverige. Runt 118 kvadratmil. Varje bofast innevånare har om man fördelar lika cirka 170 fotbollsplaner var. Fast än vi har så mycket plats så är det viktigt att ha en plan för hur man avser att använda de ytor som finns i kommunen. Här sammanvägs och avvägs olika intressen.

Som för flera andra glesbygdskommuner är invånarna grundstenen för Härjedalens kommuns utveckling. En förutsättning för att vi fortsatt ska kunna utvecklas är att vi blir fler. Det är ni medborgare och företag som driver kommunen framåt.

Översiktsplanen ska vara en strategisk vägvisare som anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen i Härjedalens kommun. I Översiktsplanen tar vi sikte på år 2030. Vi har en vision om att bli fler innevånare till 2030, vilket legat till grund för förslaget till ny översiktsplan. Det är en stor utmaning och om visionen kan förverkligas får framtiden utvisa.

Översiktsplanen utgör ett diskussionsunderlag för demokratisk process
kring kommunens utveckling. Vi har under samrådet fått in många värdefulla synpunkter på planförslaget. Många av dessa synpunkter har arbetats in i planen som nu ställs ut för granskning.

Trevlig läsning!

Anders Häggkvist och Lars Gunnar Nordlander, kommunalråd.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-14 16.29
av Johan Essvik