Översiktsplan för Härjedalens kommun 2020

Navigera i översiktsplanen med hjälp av menyn till vänster (längst ner vid användning av små skärmar) eller via innehållsförteckningen.

Kartmaterial för översiktsplanen finns länkat under varje kapitel.

Den kompletta översiktsplanen med bilagor finns även som pdf i menyn till höger (längst ner vid användning av små skärmar).

Länsstyrelsens granskningsyttrande, beskrivningen av riksintresseområden, miljökonsekvensbeskrivning, särskilt utlåtande och kartbilagorna finns endast som pdf i menyn till höger (längst ner vid användning av små skärmar).

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-07-22 16.04
av Åsa Evertsdotter