Översiktsplaner

Ladda ner gällande översiktsplaner och de fördjupade översiktplanerna. Nerladdningen kan ta tid. Filerna innehåller mycket text och färgbilder.

Tack för alla era synpunkter!

Samråd om förslag till ny kommuntäckande översiktsplan för Härjedalens kommun är över. Samrådstiden pågick mellan 15 maj och 15 juli. Nu kommer de inkomma synpunkterna att behandlas och bearbetas. Översiktsplanen kommer senare att läggas ut för granskning då vi återigen välkomnar synpunkter på förslaget.

Titta på översiktsplanen, samrådsförslag

Läs förslaget till ny översiktsplan för Härjedalens kommun: www.herjedalen.se/oversiktsplanlänk till annan webbplats

Översiktsplanen är digital och består av text och en karta med olika lager. Texterna bör läsas tillsammans med kartmaterialet för bästa förståelse.

Läs alla texter i pdf-format:
Läs förslag till samrådshandling för Härjealens kommuns nya översiktsplanPDF (pdf, 2 MB)
Läs förslag till miljökonsekvensbeskrivning för Härjedalens kommuns nya översiktsplanPDF (pdf, 577.7 kB)


Översiktsplan Härjedalens kommun PDF (pdf, 25 MB)
Karta 1PDF (pdf, 1.5 MB)    Karta 2PDF (pdf, 1.3 MB)

Fördjupad översiktsplan Lofsdalen-GlötePDF (pdf, 4.5 MB)
PlankartaPDF (pdf, 2.5 MB)

Fördjupad översiktsplan Vemdalen-Björnrike områdetPDF (pdf, 6.1 MB)
Plankartor PDF (pdf, 8.8 MB)

Fördjupad översiktsplan för Funäsdalen - LjusnedalsområdetPDF (pdf, 2.9 MB)
PlankartaPDF (pdf, 1.9 MB)

Fördjupad översiktsplan för Tänndalen med omnejd PDF (pdf, 32 MB)
Plankarta PDF (pdf, 3.7 MB)
Översiktlig va-studie över Tänndalen-Fjällnäs, bilaga till fördjupad översiktsplan PDF (pdf, 26.8 kB)
VA-kartorPDF (pdf, 30 MB)

Fördjupad översiktsplan för östra SvegPDF (pdf, 541.3 kB)
PlankartaPDF (pdf, 4.8 MB)

Tillägg översiktsplan - Landsbyggdsutveckling i strandnära lägen(LIS)PDF (pdf, 7 MB)
LIS-plan miljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 73.5 kB)
LIS-plan kartbilagaPDF (pdf, 27 MB)
LIS-plan riktlinjerPDF (pdf, 1.3 MB)

Kulturmiljöprogram
Kulturmiljöprogram handlingPDF (pdf, 10.8 MB)
Kulturmiljöprogram under revidering 2018PDF (pdf, 23.4 MB)

Bostadsförsörjningsplan
BostadsförsörjningsplanPDF (pdf, 414.5 kB)


Vid frågor gällande översiktsplaner kontakta:


Stadsarkitekt

Eli Larsdotter Brynhildsvoll

0687-161 79

Planingenjör

Elise Nilsson

0684-167 21

Samhällsplanerare

Karin Nordström

0687-163 51

Planingenjör

Freddy Martinsson

0687-161 69

 

Översiktsplan
Kontaktinformation
Miljö- och bygg
mob@berg.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-11-04 08.02
av Maria Busk