Översiktsplaner

Välkommen till granskningsmöten om nya översiktsplanen

Förslaget till ny översiktsplan för Härjedalens kommun är på granskning 6 februari till 9 april 2020. Under granskningsperioden bjuder kommunen in till möten. Vid mötena deltar politiker och tjänstemän från miljö- och byggavdelningen.

Mötestider

  • Sveg 13 februari 18-20 Camp Sveg, bion
  • Ytterhogdal 20 februari 18-20 Folkets hus
  • Lillhärdal 27 februari 18-20, Folkets hus
  • Hede 11 mars 18-20, skolan infosalen
  • Lofsdalen 12 mars 18-20 Lofsdalens fjällanläggning, konferenssalen
  • Funäsdalen 18 mars 18-20, Härjedalens fjällmuseum

Mötenas innehåll

  • information och visning av nya förslaget till översiktsplan
  • återkoppling på synpunkter inkomna under samrådsperioden sommaren 2019
  • insamling av synpunkter på nya förslaget till översiktsplan

Förslaget till Härjedalens kommuns nya översiktsplan finns på kommunens webbplats från 6 februari. Förslaget finns även på kommunens bibliotek under granskningsperioden 6 februari till 9 april 2020.

Klicka här för att komma till förslag till ny översiktsplan

Lämna synpunkter

Det finns tre olika sätt att framföra synpunkter på översiktplanen:

Mer information

Karin Nordström, samhällsplanerare
0687-163 51
karin.nordstrom@berg.se

Malin Bernhardsson, planingenjör
0687-161 50
malin.bernhardsson@berg.se

Ladda ner gällande översiktsplaner och de fördjupade översiktplanerna. Nerladdningen kan ta tid. Filerna innehåller mycket text och färgbilder.


Översiktsplan Härjedalens kommun PDF (pdf, 25 MB)
Karta 1PDF (pdf, 1.5 MB)    Karta 2PDF (pdf, 1.3 MB)

Fördjupad översiktsplan Lofsdalen-GlötePDF (pdf, 4.5 MB)
PlankartaPDF (pdf, 2.5 MB)

Fördjupad översiktsplan Vemdalen-Björnrike områdetPDF (pdf, 6.1 MB)
Plankartor PDF (pdf, 8.8 MB)

Fördjupad översiktsplan för Funäsdalen - LjusnedalsområdetPDF (pdf, 2.9 MB)
PlankartaPDF (pdf, 1.9 MB)

Fördjupad översiktsplan för Tänndalen med omnejd PDF (pdf, 32 MB)
Plankarta PDF (pdf, 3.7 MB)
Översiktlig va-studie över Tänndalen-Fjällnäs, bilaga till fördjupad översiktsplan PDF (pdf, 26.8 kB)
VA-kartorPDF (pdf, 30 MB)

Fördjupad översiktsplan för östra SvegPDF (pdf, 541.3 kB)
PlankartaPDF (pdf, 4.8 MB)

Tillägg översiktsplan - Landsbyggdsutveckling i strandnära lägen(LIS)PDF (pdf, 7 MB)
LIS-plan miljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 73.5 kB)
LIS-plan kartbilagaPDF (pdf, 27 MB)
LIS-plan riktlinjerPDF (pdf, 1.3 MB)

Kulturmiljöprogram
Kulturmiljöprogram handlingPDF (pdf, 10.8 MB)

Bostadsförsörjningsplan
BostadsförsörjningsplanPDF (pdf, 414.5 kB)


Vid frågor gällande översiktsplaner, kontakta planavdelningen.


Översiktsplan
Kontaktinformation
Miljö- och bygg
mob@berg.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-03-02 10.58
av Maria Busk