Riktlinjer för arbete med detaljplaner

Natusbild

Miljö- och byggförvaltningen har arbetat fram riktlinjer för planarbete i Härjedalens kommun.

Riktlinjerna riktar sig främst till exploatörer och planförfattare som arbetar med planärenden för Härjedalens kommun. Vissa delar av lathundens innehåll kan tyckas självklara men kommunen ser ändå ett behov av att förtydliga t ex rollfördelning och arbetssätt under planprocessens gång. Andra delar är nytt och gäller från och med 1 januari 2012.

Syftet med lathunden är att få en likformighet dels i utseende och innehåll dels i kvalitet hos de planhandlingar som tas fram i Härjedalens kommun. Klicka på nedanstående länkar för att läsa dokumenten. 

Riktlinjer för arbete med detaljplaner i Härjedalens kommunPDF (pdf, 414.3 kB)

Övriga styrande dokument
Riktlinjer för exploateringsavtalPDF (pdf, 271.1 kB)
Anläggande av VA-anläggningar Del 1 Teknisk standardPDF (pdf, 1.8 MB)
Anläggande av VA-anläggningar Del 2 MaterialPDF (pdf, 562.8 kB)
Byggande av enskilda vägarPDF (pdf, 2 MB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-10-27 13.30
av Kicki Hallgren