Planprogram för del av Funäsdalen 27:9 och 7:9 m.fl.

Samrådstid: 28/5 - 18/6

Planprogrammet syftar till att i ett tidigt skede ge information om ett kommande planarbete. I planprogrammet utreds förutsättningarna för att planlägga området för bostäder och att tillskapa en attraktiv boendemiljö. Inom området finns möjlighet att tillskapa utrymme för cirka 60 nya fastigheter för bostadsändamål. Vid ett fortsatt arbete med detaljplaneläggning av området kommer planprogrammet att ligga som stöd.

SamrådsmissivPDF (pdf, 213.9 kB)
ProgrambeskrivningPDF (pdf, 1.8 MB)
Programkarta 1PDF (pdf, 896.6 kB)
Programkarta 2PDF (pdf, 910.9 kB)
NaturvärdesinventeringPDF (pdf, 2.5 MB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-05-28 08.28
av Maria Busk