Lofsdalen 26:1 m.fl. Fjällvyn

Granskningstid: 12/6 -5/7

Detaljplanens syfte är att tillskapa 85 nya tomter för permanent- och fritidsbebyggelse på ett område nordost om och i direkt anslutning till Uppvallens befintliga fritidshusområde samt att skapa möjlighet att anlägga en spårcentral för skidåkning med ett angränsande vandrarhemboende.

GranskningsmissivPDF (pdf, 207.1 kB)
PlankartaPDF (pdf, 908.4 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 833.8 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 838.4 kB)
GrundkartaPDF (pdf, 696.8 kB)
VA-kartaPDF (pdf, 904.1 kB)
NaturvärdesinventeringPDF (pdf, 184.5 kB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)
TrafikutredningPDF (pdf, 31.6 kB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-06-11 09.17
av Maria Busk