Lofsdalen 1:202, Landet

Samrådstid: 1/3 - 23/3

Planens syfte och huvuddrag är att en ny detaljplan ersätter en gammal detaljplan samtidigt som den utvidgas med 38 nya tomter inom samt i direkt anslutning till den befintliga detaljplanen.

SamrådsmissivPDF (pdf, 198.9 kB)
Plan- och illustrationskartaPDF (pdf, 1.3 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 603.4 kB)
GrundkartaPDF (pdf, 436 kB)
VA-utredningPDF (pdf, 73.3 kB)
VA-kartaPDF (pdf, 747.2 kB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-03-05 13.13
av Anneli Floberg