Pågående planer

Naturbild
Planbesked
Pågående detaljplaner under samråd

Tid för synpunkter/yttrande

Tid för synpunkter/yttranden har gått ut


Vemdalens Kyrkby 49:4, 3:2
Samrådstid: 2020-07-15 - 2020-08-09


Vemdalens Kyrkby 114:1
Samrådstid: 7/2 - 28/2
Planbesked
Pågående detaljplaner under granskning

Tid för synpunkter/yttrande

Tid för synpunkter/yttranden har gått ut


Lofsdalen 26:1 m.fl. Fjällvyn
Granskningstid: 12/6 - 5/7

Funäsdalen 12:6 m.fl.
Granskningstid: 2020-09-16 - 2020-09-30
Planer som föreslås antas

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-09-15 13.26
av Maria Busk