Gällande detaljplaner (Laga kraft)

Naturbild

Sidan under uppdatering. Planer beslutade tidigare än 2012 finns inte digitalt i listan ännu, den är under uppdatering. 

Miljö- och byggnämnden vill i detta sammanhang informera om att den som lider skada på grund av detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Miljö- och byggnämnden

Planbesked

Funäsdalen med omnejd

Laga kraft

Funäsdalen 7:6, 28:8 m.fl. Kåvan

2011-05-25

Funäsdalen 8:3 m.fl. Kåvan

2015-03-30

Funäsdalen 8:112 Olen

2012-01-27

Funäsdalen 8:170 (del av Funäsdalen 112:1, 22:5)

2019-09-10

Funäsdalen 8:189

2010-09-28

Funäsdalen 10:7 Kåvan

2014-11-27

Funäsdalen 12:57, 12:16 och 12:15

2020-04-30

Funäsdalen 13:29

2011-03-10

Funäsdalen 13:32, 77:5

2013-10-23

Funäsdalen 16:6

2012-10-12

Funäsdalen 24:31

2013-07-22

Funäsdalen 27:8 Söromsjön

2012-03-08

Funäsdalen 27:13

2015-02-23

Funäsdalen 28:5 Orrmötet

2012-07-13

Funäsdalen 30:30

2014-05-01

Funäsdalen 32:25

2010-06-15

Funäsdalen 32:30 Härjeåns

2018-09-10

Funäsdalen 52:12

2015-01-30

Funäsdalen 70:6

2015-01-07

Funäsdalen 105:72 Skarvruet

2012-07-13

Ljusnedal


Ljusnedal 1:155

2012-01-27

Bruksvallarna


Funäsdalen 1:5

2015-03-25

Funäsdalen 1:150

2013-10-23

Funäsdalen 3:140

2014-10-16

Funäsdalen 8:112 Bruksvallarna

2018-02-23

Funäsdalen 60:1

2010-03-01

Funäsdalen 95:1

2012-05-11

Funäsdalen 95:3

2015-01-07

Ljusnedal 1:1 samt del av Funäsdalen 3:140 Skidstadion

2014-09-15

Ljusnedal 1:42

2012-05-05

Ljusnedal 1:64

2010-09-28

Ljusnedal 1:123

2010-03-01

Ramundberget


Funäsdalen 42:3

2011-10-18

Funäsdalen 42:9 m.fl.

2012-01-19

Funäsdalen 42:16

2013-03-18

Funäsdalen 42:18, 42:124

2011-07-21

Funäsdalen 42:53

2011-07-21

Funäsdalen 42:78 m.fl.

2010-05-29

Funäsdalen 42:100

2011-06-09

Funäsdalen 42:110

2013-03-18

Funäsdalen 42:118,119

2010-07-13

Funäsdalen 42:122, del av 42:121

2011-07-21

Funäsdalen 42:124

2010-09-28

Funäsdalen 42:124

2014-07-11

Funäsdalen 42:176

2012-05-05

Tänndalen


Funäsdalen 2:21 och del av Funäsdalen 2:29

2018-01-12

Funäsdalen 2:29 m.fl. (2:166, 2:167)

2011-01-06

Funäsdalen 8:112, 8:176 m.fl.

2014-07-11

Funäsdalen 8:112, 12:75 Pålsvallen

2014-07-07

Funäsdalen 10:35 m.fl. Tänndalen

2012-12-09

Funäsdalen 10:35

2012-10-12

Funäsdalen 11:12

2011-11-24

Funäsdalen 16:24, 26:22 och 26:90 Tänndalsvallen

2015-09-07

Funäsdalen 16:26

2011-07-21

Funäsdalen 25:19

2010-02-27

Funäsdalen 25:69

2011-07-21

Funäsdalen 25:90

2010-10-26

Funäsdalen 26:52

2013-12-03

Funäsdalen 26:89, 26:90

2012-10-12

Funäsdalen 39:57, 39:58

2011-11-24

Funäsdalen 73:1

2014-10-16

Tännäs Kyrkby 19:3

2014-02-25

Hamra


Funäsdalen 16:47

2011-01-06

Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1

2011-05-07

Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 2

2011-05-07

Funäsdalen 16:149

2013-06-20

Fjällnäs


Malmagen 2:11

2016-05-23

Malmagen 2:24-27

2018-09-10

Malmagen 2:170, del av

2010-11-05

Messlingen


Messlingen 3:65

2013-10-23

Tännäs


Tännäs Kyrkby 1:1 m.fl.

2017-07-07

Tännäs Kyrkby 19:15, 19:27 m.fl.

2013-07-22

Hede med omnejd                                                            

Laga kraft

Hede Kyrkby 9:22

2014-06-05

Hede Kyrkby 35:35 m.fl.

2020-07-09

Vemdalen med omnejd                                                  

Laga Kraft

Vemdalens Kyrkby 5:7, 88:1

2017-10-17

Vemdalens Kyrkby 6:2, 49:38 Kilberget

2014-01-13

Vemdalens Kyrkby 6:55

2016-02-23

Vemdalens Kyrkby 18:19

2016-09-05

Vemdalens Kyrkby 32:16 (fd 1:14) industiområde

2012-10-12

Vemdalens Kyrkby 48:1, 48:2 m.fl.

2012-06-22

Vemdalens Kyrkby 80:3

2010-04-22

Västiås 1:2

2013-03-18

Björnrike


Vemdalens Kyrkby 43:9, 43:10 m.fl

2010-04-17

Vemdalens Kyrkby 43:11

2017-05-01

Vemdalens Kyrkby 43:12

2011-01-12

Vemdalens Kyrkby 43:23, 43:287

2011-10-18

Vemdalens Kyrkby 43:90-94

2017-03-06

Vemdalens Kyrkby 43:168 och 43:213

2018-05-10

Vemdalens Kyrkby 43:283

2010-04-22

Vemdalens Kyrkby 43:308

2013-06-20

Vemdalens Kyrkby 43:308 m.fl.

2012-05-05

Vemdalens Kyrkby 43:308 del 2

2014-05-01

Vemdalens Kyrkby 43:310

2013-01-08

Vemdalens Kyrkby 43:312 och del av 43:355

2018-09-10

Vemdalens Kyrkby 43:411, 43:412

2017-03-06

Vemdalens Kyrkby 43:353 m.fl.

2015-01-07

Vemdalens Kyrkby 43:355

2011-03-10

Vemdalsskalet


Vemdalens Kyrkby 11:5, 11:12 m.fl.

2011-05-02

Vemdalens Kyrkby 27:17 m.fl. Varggransliden

2011-07-21

Vemdalens Kyrkby 33:6

2015-02-23

Vemdalens Kyrkby 33:25 m.fl. Stockåvallen

2016-11-04

Vemdalens Kyrkby 33:122

2014-05-01

Vemdalens Kyrkby 39:12 Hildings krog

2018-07-12

Vemdalens Kyrkby 39:14

2020-03-10

Vemdalens Kyrkby 39:25

2011-07-21

Vemdalens Kyrkby 53:10

2016-09-05

Vemdalens Kyrkby 53:10, 55:5 m.fl.

2017-01-02

Vemdalens Kyrkby 53:11, 53:162 m.fl. Vargen

2014-10-09

Vemdalens Kyrkby 53:24 m.fl.

2011-05-02

Vemdalens Kyrkby 53:163

2011-05-02

Vemdalens Kyrkby 54:74

2014-06-05

Vemdalens Kyrkby 55:6

2017-03-06

Vemdalens Kyrkby 56:22

2011-10-18

Vemdalens Kyrkby 56:22

2014-06-05

Vemdalens Kyrkby 56:23 m.fl.

2018-03-14

Vemdalens Kyrkby 56:57 m.fl.

2018-05-09

Vemdalens Kyrkby 56:58

2017-11-22

Vemdalens Kyrkby 57:70, 71 m.fl.

2010-07-13

Vemdalens Kyrkby 57:10 Norr om hotellet

2015-06-12

Vemdalens Kyrkby 57:10 Västra delen

2010-09-27

Vemdalens Kyrkby 57:137

2011-05-02

Vemdalens Kyrkby 57:140

2012-10-12

Vemdalens Kyrkby 57:157

2012-10-12

Vemdalens Kyrkby 78:8

2011-10-18

Vemdalens Kyrkby 83:3 Övre Stockåvallen

2012-04-11

Vemdalens Kyrkby 88:2 Ripfjället

2012-01-27

Lofsdalen med omnejd                                                  

Laga kraft

Lofsdalen 1:287

2018-06-08

Lofsdalen 1:304 m.fl.

2019-07-05

Lofsdalen 1:309 (servicebyggnad)

2020-03-10

Lofsdalen 1:320

2017-03-06

Lofsdalen 1:413 Östra Lövhammaren

2015-02-23

Lofsdalen 2:9

2016-02-23

Lofsdalen 2:23 m.fl.

2014-06-05

Lofsdalen 13:1 Handelsområde

2011-03-10

Lofsdalen 5:16

2011-03-10

Lofsdalen 5:21 och del av 5:52

2018-05-10

Lofsdalen 4:203

2014-07-11

Lofsdalen 26:1 (område B2)

2014-09-15

Lofsdalen 26:1 Nedre Uppvallen

2015-07-09

Lofsdalen 26:43

2010-04-22

Lofsdalen 26:127

2014-05-01

Lofsdalen 32:2

2011-11-21

Lofsdalen 32:19 Fiskecampen

2014-09-15

Sveg med omnejd                                                           

Laga kraft

Järven 1 & 2

2013-06-20

Härjulven 8

2011-05-02

Skansen 1 m.fl.

2016-07-04

Svegs Centrum

2014-12-30

Sveg 6:5 Ishall

2011-02-08

Kopparslagaren 3

2016-04-29

Korsflyet 15

2015-01-07

Kyrkan 1

2011-07-21

Talgoxen 1

2011-11-21

Viken 60:1, 60:2 m.fl.

2010-03-01


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-07-13 15.21
av Anneli Floberg