Lofsdalen 26:1, Fjällvyn

BeslutPDF (pdf, 871.1 kB)
Underrättelse om antagandePDF (pdf, 448.7 kB)
BesvärshänvisningPDF (pdf, 17.1 kB)
PlankartaPDF (pdf, 1.6 MB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 721 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 989.6 kB)
GrundkartaPDF (pdf, 696.8 kB)
Va-kartaPDF (pdf, 764.1 kB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)
NaturvärdesinventeringPDF (pdf, 184.5 kB)
TrafikutredningPDF (pdf, 31.6 kB)

Utlåtande publiceras inte på hemsidan efter som vi vill minimera att personuppgifter publiceras i strid med personuppgiftslagen. Utlåtandet kan beställas hos miljö- och bygg via e-post: miljo.bygg@herjedalen.se

 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-10-12 14.05
av Anneli Floberg