Mark och exploatering, kontakt

Runar Svensson
Mark- och exploateringsingenjör
Tfn. 0680-161 00 (Växel)
runar.svensson@herjedalen.se

Lena Eriksson
GIS-samordnare
Tfn. 0680-161 95
lena.eriksson@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-07-09 08.22
av Sarah Tjärnås