Mark och exploatering

Mark- och exploateringsavdelningen svarar för frågor som rör:

  • Köp och försäljning av kommunägd skog och mark.
  • Exploateringsverksamhet, bostäder och industriområden.
  • Förmedling av småhustomter.
  • Kommunens mark.
  • Kommunens skogar.
  • Fastighetsfrågor

Lediga småhustomter, tomtkö

Mer information om lediga tomter och hur du ställer dig i tomtkö finns på vår sida om lediga kommunala tomter.

Läs mer om lediga kommunala tomter

Kontaktinformation
Mark och exploatering
Medborgarhuset
842 80 SVEG
0680-161 00, växel

Mer kontaktinformation

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-07-12 15.12
av Sofia Rudeklint