Seveso

Enligt Sevesolagstiftningen har alla personer som löper risk att påverkas av en allvarlig kemikalieolycka rätt att få information om vilka risker som föreligger vid verksamheten, vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur de förväntas agera om en allvarlig kemikalieolycka inträffar.

I Härjedalens kommun finns följande Seveso verksamheter:
Funäsdalen 28:5PDF (pdf, 92.2 kB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-07-12 15.20
av Sofia Rudeklint