Kemikalier

Det är viktigt att kommunens verksamheter bedrivs i lokaler och med material som inte utsätter användare och besökare för hälsofarliga halter av kemiska ämnen.

Det gäller såväl kontor, arbetsytor som förskolor och skolor. Särskilt fokus ska läggas på att skydda barn mot skadliga kemikalier.

För hantering av vissa typer av kemikalier behövs tillstånd, t.ex. för spridning av kemiska bekämpningsmedel. Tillståndet söks hos kommunens miljö- och byggavdelning.

Läs mer om bekämpningsmedel och tillstånd

Kommunen ansvarar även tillsynen över kemikaliehantering, inklusive brandfarliga vätskor.

Läs mer om kommunens tillsynsarbete

Kemikalieolyckor

Kemikalieolyckor ska genast anmälas till Räddningstjänsten!

Vid kemikalieolyckor som medför risk för natur och miljö har kommunens miljö- och byggavdelning en dialog med räddningstjänsten angående vilka risker som föreligger och hur föroreningsskada kan undvikas.

Kontaktuppgifter miljö- och byggavdelningen

Besök vår kontaktsida

E-tjänster, taxor och blanketter

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-07-20 10.29
av Anneli Floberg