Strandskydd, bryggor och sjöbodar

Strandskydd gäller för de flesta kuster, sjöar och vattendrag i Sverige. Det gäller vanligtvis 100 meter från strandkanten, men kan på vissa platser vara utökat till 300 meter.

Inom ett strandskyddat område får man inte bygga nya byggnader. Man får inte heller ändra byggnaders användning, till exempel genom att bygga om ett båthus eller sjöbod till en bastu, om det hindrar allmänheten från att vara i området. Det finns fler åtgärder som inte är tillåtna, till exempel att anlägga bryggor, sätta upp staket, schakta, spränga eller fälla träd.

Läs mer om strandskydd på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

För att bygga, gräva, anlägga eller på andra sätt påverka strandskyddsområdet, krävs så kallad strandskyddsdispens.

Ansökan om strandskyddsdispens (formulär)länk till annan webbplats
Ansökan om stransskyddsdispens (för utskrift)länk till annan webbplats

Kontaktuppgifter miljö- och byggavdelningen

Besök vår kontaktsida

E-tjänster, taxor och blanketter

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-07-12 15.01
av Sofia Rudeklint