Garage, carport, förråd

Om du planerar att bygga en komplementbyggnad, till exempel en friliggande gäststuga, ett garage eller en carport inom detaljplanelagt område krävs oftast bygglov.

Under vissa förutsättningar kan komplementbyggnader dock vara anmälningspliktiga istället för bygglovspliktiga.

Innan du ansöker om bygglov kontrollera att det ni planerar ryms inom er byggrätt. Byggrätten framgår i den detaljplan som gäller för området.

Kontaktuppgifter miljö- och byggavdelningen

Besök vår kontaktsida

E-tjänster, taxor och blanketter

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-07-12 15.01
av Sofia Rudeklint