Villkor i köpeavtal för tomt för permanentboende

Tomtpris beslutas av kommunfullmäktige. Härjedalens kommun tar ut en handpenning på 20 000 kronor. Om köparen inte fullföljer affären har kommunen rätt att behålla 10 000 kronor för omkostnader för att finna ny köpare.

Den köpta tomten ska bebyggas med bostadshus för permanentboende. Byggnation ska ha påbörjats inom 9 månader från tillträdesdagen.

Köpebrev utfärdas när byggnation påbörjats. Om köparen, utan kommunens medgivande, överlåter tomten innan byggnation påbörjats får köparen betala ett vite till kommunen motsvarande köpeskillingen.

Eftersom tomtköpet avser byggnation av permanentboende ska köparen folkbokföra sig på fastigheten senast 1 månad efter slutbesiktning av byggnationen.

Köparen får tidigast överlåta fastigheten till ny ägare två år efter tillträdesdagen om man inte har kommunens skriftliga medgivande till annat. Om man bryter mot detta får man betala ett vite till kommunen på tomtens köpeskilling.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-10-14 11.06
av Åsa Evertsdotter