Tillkommande kostnader

Förutom själva tomtpriset finns flera andra kostnader att ta med i beräkningen. Nedan finns en lista på en del som tillkommer vid tomtköp.

 • Bygglov med mera
  Kostnader för bygglov, är beroende av vilken typ av byggnad man uppför. Läs mer på Taxa, bygglov mm länk till annan webbplats
 • Bygglovsavgift
  Bygglovsavgiften baseras på storleken på byggnaden som önskas uppföras. Kontakta Miljö och byggförvaltningen, 0680-161 00 för information om kostnaden.
 • El
  Kostnaden för att ansluta sig till Härjeåns Nät AB elnät ingår inte i tomtpriset om inte annat anges. Kontakta Härjeånslänk till annan webbplats på 0680-242 00 för information om kostnaden. Gäller alla orter utom Vemdalen där det är BTEAlänk till annan webbplats man skall kontakta, 0687-552 00.
 • Fiber
  Kostnaden för att ansluta sig till bland annat Härjeåns Nät AB ingår inte i tomtpriset om inte annat anges. Flera aktörer levererar fiberanslutning samt andra lösningar för bredband. De största på fiber är Härjeånslänk till annan webbplats, 0680-242 00, IP-Onlylänk till annan webbplats, 0200-430 000 samt Telialänk till annan webbplats för mobila lösningar
 • Inteckning
  Inteckningskostnaden, det vill säga kostnaden för pantbrev, är 2 procent av beloppet på pantbrevet.
 • Lagfart
  Köparen ansöker om och bekostar lagfart för fastigheten. Lagfart kan sökas först sedan köpebrev utfärdats. Ansökan om lagfart skickas till:

  Lantmäteriet
  Fastighetsinskrivning
  761 80 Norrtälje
  Telefonnummer: 0771-63 63 63

  Lagfart, för närvarande 825 kr + 1,5 procent av det högsta beloppet av antingen tomtens köpeskilling eller dess taxeringsvärde året före förvärvet (stämpelskatt). Banker hjälper vanligen till med denna ansökan mot avgift.

  Ansökan om inskrivning av lagfarten i fastigheten skall ske inom tre månader efter erhållet köpebrev.
 • Markundersökningar
  Köparen ska undersöka de geotekniska förhållandena på tomten. Detta inkluderar bland annat förekomsten av radon. Kontakta Miljö- och Byggförvaltningen på 0680-161 00 för mer information.
 • Nybyggnadskarta
  Vid köp av en tomt för småhusbyggande behövs detaljerade uppgifter om vad som gäller för tomten avseende till exempel anslutningspunkter för el-, vatten- och avloppsledningar. Denna information erhålls på den så kallade nybyggnadskartan som upprättas av kommunens Miljö- och Byggförvaltning. Nybyggnadskartan visar befintliga förhållanden och är en färskvara. Nybyggnadskartan utgör bland annat underlag för upprättande av situationsplan för bygglovsansökan.
  Nybyggnadskartan tillhandahålls genom Miljö- och Byggförvaltningen och debiteras köparen. Kontakta Miljö-och Byggförvaltningen på 0680-161 00 för information om kostnaden.
 • Vatten och avlopp
  Köparen betalar anslutningsavgift till det kommunala vatten- och avloppsnätet, vilket består av vatten och spillvatten. Kontakta VA-handläggaren 0680-161 91 för information om kostnaderna. Anslutningsavgiften 2020 är 146 276 kr inklusive moms


Observera! Detta inte är en heltäckande lista utan bara några exempel.Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-04 11.28
av Mikael Hillborg