Fördelning av tomter

Det har skett en stor förändring av sättet att fördela tomter. Tomterna kommer att erbjudas via kommunens hemsida. Varje ny tomt saluförs under en treveckorsperiod då personer i tomtkön har möjlighet att skriftligen anmäla sitt intresse. Den person som har längst kötid och som anmält intresse kommer att erbjudas tomten.

Förblir tomten osåld efter detta kan den köpas oavsett om man står i kö eller inte.

Intresseanmälan är bindande vilket innebär att den som inte fullföljer intresseanmälan med ett köp av tomten placeras sist i kön. Den som tilldelats och köpt en kommunal tomt avförs ur tomtkön. Man har rätt att ställa sig i tomtkö igen tre år efter tillträdesdagen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-06-10 13.45
av Mikael Hillborg