Fördjupad översiktsplan för Ramundberget-Bruksvallarna-Messlingen

Karta

Miljö- och byggförvaltningen har fått i uppdrag att upprätta en ny fördjupad översiktsplan för området Ramundberget- Bruksvallarna- Messlingen. Detta arbete kommer att påbörjas under våren 2015 och planen beräknas antas under senare delen av 2018.

Den fördjupade översiktsplanen är ett dokument som visar hur kommunen tänker använda mark- och vattenresurserna som finns inom området. Dokumentet har stor betydelse för utvecklingen av bygden och kommande exploateringar. Med anledning av detta ombeds markägare och andra intressenter inom området komma in med exploateringsönskemål samt annan värdefull information.

Arbetet kommer att bedrivas som i tidigare fördjupningar tillsammans med en arbetsgrupp bestående av lokala representanter. Om ni har intresse av att vara med i en sådan arbetsgrupp eller har förslag på någon organisation/företag som bör ingå tar kommunen tacksamt emot information om detta.

Adress: Härjedalens kommun/Miljö- och byggförvaltningen, Medborgarhuset, 842 80 SVEG, eller e-post: miljo.bygg@herjedalen.se

Vid eventuella frågor, kontakta Britt-Mari Nordstrand
0680-161 42 eller e-post: britt-mari.nordstrand@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-05-13 10.04
av Anneli Floberg