Borgerlig vigsel och begravning

Borgerlig vigsel

Förrättare av vigsel i Härjedalens kommun är

Kerstin Ederlöf Olofsson, Sveg
070-585 06 39

Barbro Nässelqvist, Hede
070-369 10 86

Margareta Thomsson, Funäsdalen
0684-292 81, 070-697 95 85

Klas Hallman, Sveg
070-585 06 97

Se länsstyrelsens lista över vigselförrättare i Jämtlands länlänk till annan webbplats här.

Korta fakta:

  • Plats för vigseln bestäms av paret i samråd med vigselförrättaren.
  • Intyg om hindersprövning, som utfärdas av skattemyndigheten, lämnas till vigselförrättaren före vigseln.
  • Två vittnen ska närvara vid vigseln.
  • Efter vigseln får paret ett vigselbevis.
  • Vigselförrättaren underrättar skattemyndigheten om vigseln.
  • Anmälan om eventuell ändring av efternamn görs direkt till skattemyndigheten.
  • En kommunal avgift på 1 125 kronor tas vid vigselförrättning.
  • Vigselförrättare utses av länsstyrelsen.

Borgerlig begravning  

En begravning kan ske enligt Svenska kyrkans eller något annat trossamfunds ordning eller vara borgerlig. Utgångspunkten är alltid den avlidnes önskemål. En borgerlig begravning är inte styrd av något regelverk alls utan anordnas av de efterlevande, oftast efter den avlidnes önskemål.
 
Lokal för borgerlig begravning
Det ställs inga formella krav på en lokal för borgerlig begravning. Den kan i princip äga rum var som helst, såväl inomhus som utomhus. För de som önskar ställer Svenska kyrkans i Härjedalen lokal till förfogande för borgerlig begravning.

Borgerlig begravningsförrättare
Härjedalens kommun har inga borgerliga begravningsförrättare och förmedlar inte heller denna tjänst.

Begravningsavgift
Begravningsavgift betalas av alla, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Avgiften berättigar till gravplats, gravsättning, kremering, transporter och lokal för begravningsceremonin.

Begravningsombud
Sedan stat och kyrka skiljts åt har länsstyrelsen förordnat ombud att granska hur den församling, som har hand om begravningsverksamheten, tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Gunilla Hedin, Lillhärdal, 0680-303 59 eller 070-337 00 88 är av länsstyrelsen förordnat ombud i Härjedalens kommun.


Ringar

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-09-02 08.49
av Sarah Tjärnås