Budget med verksamhetsplaner

Ekonomisk översikt, resultat-, finansierings- och balansbudget, treårsplan samt nämndernas kommentarer över respektive nämnds verksamhet.

Budget 2020PDF (pdf, 588.9 kB)
Budget 2019PDF (pdf, 6.8 MB)
Budget 2018PDF (pdf, 3.4 MB)
Budget 2017PDF (pdf, 1.6 MB)
Budget 2016PDF (pdf, 14.8 MB)
Budget 2015PDF (pdf, 25.2 MB)
Budget 2014PDF (pdf, 17.8 MB)
Budget 2013PDF (pdf, 663.6 kB)
Budget 2012PDF
(pdf, 671.4 kB)
Budget 2011PDF
(pdf, 555.4 kB)
Budget 2010PDF (pdf, 590.1 kB)
Budget 2009PDF (pdf, 20.9 MB)
Budget 2008PDF (pdf, 7 MB)
Budget 2007PDF (pdf, 7.8 MB)
Budget 2006PDF (pdf, 160.9 kB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-21 09.05
av Elin Eriksson