Samhällsorientering

Samhällsorientering är en gratis utbildning om det svenska samhället, för dig som är ny i Sverige. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Kursen ger dig viktig information för en bra start i Sverige!

Utbildningen handlar om praktiskt arbete och bostad, hälsa och sjukvård, samt barn och familj. Samhällsorienteringen omfattar 100 timmar och ges i möjligast mån på deltagarnas modersmål eller på svenska med tolkstöd. Utbildningen
är en del i den nyanländes etableringsplan. Efter avslutad kurs får du ett studieintyg.

Kursinnehåll
1. Att komma till Sverige
2. Att bo i Sverige
3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige
4. Individens rättigheter och skyldigheter
5. Bilda familj och leva med barn i Sverige
6. Att påverka i Sverige
7. Att vårda sin hälsa i Sverige
8. Att åldras i Sverige

Vem kan delta i utbildningen?
Samhällsorienteringen är för dig som är mellan 18 och 64 år, är ny i Sverige och har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare och är folkbokförd i en kommun för första gången efter 1 maj 2013.

Ansökan
Du söker till utbildningen genom att fylla ansökningsblanketten, se länk eller genom att kontakta oss på telefon: 0680-162 98

Ansökningsblankett SOPDF (pdf, 73.4 kB)

Blanketten kan även mailas till:
kia.ostman@herjedalen.se

LärCentrum i Härjedalen hälsar dig VÄLKOMMEN !

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-01-28 16.09
av Kia Östman