Frånvaro

Åk F-6

Frånvaro anmäler man på Schoolsoft eller till mentor.                              Ärenden som gäller skolskjutsar anmäls till skolexp.på tel: 0680-162 18.

Åk 7-9

Anmälan om elevs sjukdom.

Kan elev på grund av sjukdom eller annan orsak ej delta i skolarbete, skall detta snarast anmälas till skolan via SchoolSoft.

Observera att ingen telefon/telefonsvarare finns i bruk för detta ändamål från och med hösten 2014.

Sjukanmälan ska göras varje dag före kl. 08:00. Man kan inte heller anmäla i efterhand i SchoolSoft.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-09-17 09.57
av Kerstin Roslund