Förskoleklassen

Personal

Förskol lärare:

Marita Dahlström

Marina Lundin

Fritidspedagoger:

Malin Göransson

Kajsa Malm


Telefonnummer till Förskoleklass och fritids  070-598 34 57

Sjukanmälan görs på SchoolSoft eller till mentor.                                Ärenden som gäller skolskjutsar anmäls till skolexp på tel: 0680-162 18.

Aktuellt veckobrev finns på SchoolSoft.​


E-post till respektive adresseras enligt följande:
fornamn.efternamn@fc.herjedalen.se

Dubbelnamn och å, ä, ö etc. skrivs på följande sätt:
Anna-Lisa Andersson blir:
anna-lisa.andersson@fc.herjedalen.se  

Hélène Jönsson blir:
helene.jonsson@fc.herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-12-05 16.06
av Maria L-Embretsen