Förberedelseklass

Förberedelseklassen är en särskild undervisningsgrupp, där elever som nyligen kommit till Sverige, ges möjlighet att lära sig det svenska språket i en mindre grupp. Elever som har ett annat modersmål än svenska behöver läsa "Svenska som andraspråk", SvA. Det är ett eget ämne med egen läroplan.

Efter det så kallade välkomst och inskrivningssamtalet arbetar vi med att förbereda eleverna för en svensk skolgång. Detta innebär att ge eleverna tillräckliga kunskaper i det svenska språket, samt att ge eleverna kunskap och förståelse om hur det svenska samhället och skolan fungerar.

De nyanlända elevernas skolbakgrund ser olika ut. Vissa har gedigna skolerfarenheter, medan andra aldrig har fått möjlighet att gå i skolan. Undervisningen anpassas därför individuellt och på grund av detta varierar klassen åldersmässigt och kunskapsmässigt år från år.

Eleverna deltar i de praktisk-estetiska ämnena tillsammans med sin ordinarie klass och ibland även i andra ämnen, utflykter och temadagar. Målsättningen är dock att eleverna så snart som möjligt (ca ett år) ska få så goda kunskaper i det svenska språket att de kan övergå till en vanlig klass.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-03-17 13.27
av Heli Asikainen