Personal

Expedition och vaktmästeri


Anette Anderzon, skoladministratör

0684-167 70

Håkan Styffe, vaktmästare

0684-167 68

Charlotta Söderhielm, rektor

0684-167 60

Lars Söderén, IT-pedagog

070-398 30 30Åk F-3

 0684-167 62

Joakim Andersson, Förskoleklass


Johanna Olofsson, Förskoleklass


Ingela Näs, Klass 1

Kirstin Kostiainen, Klass 2

Veronica Olsson, Klass 3Åk 4-6

Elin Ekblad, Klass 4


Siv Myhr, Klass 5


Ulrika Hägg, Klass 6Fritids Pelikanen

0768-13 52 01

Joakim Andersson


David Myhr

Johanna Olofsson


Pia Pousette


Jenny Högström
Åk 7-9

0684-167 62

Åsa Bendiksen, mentor åk 9b, No

Anmari Arve, bild

Mikael Dabrowski, musik


Karin Hammar, mentor åk 9a, spanska

Thomas Hägg, mentor åk 7

Lena Lind, mentor åk 8


Ingrid Lundin, mentor åk 9a, språk


Joakim Nornholm, trä- och metallslöjd


Janne Piipponen Franzén, mentor åk 9b, idh


Charlott Westerlund, textilslöjd

Marie Wilhelmson, matematik

Matilda Wilhelmson, mentor åk 8


Erik Sundkvist, hemkunskap


Mika Wilhelmson, idh 4-6, språk


Ida Ljungberg, sydsamiska

0684-167 73

Madeleine Renhuvud, sydsamiskaElevteam

0684 - 167 71

Birgitta Nilsson, spec.lärare


Elevhälsan


Lena Brandén, spec.ped.

0684-167 71

Rebecka Aldén, skolsköterska

0684-167 67

Jenny Thaung, kurator

0684-167 37

Eva Friberg, talpedagog

072-22 68 400Ungdomsgården


Johanna Olofsson


Maria Norberg


Skolmåltidspersonal  0684 - 167 66

Elisabeth Larsson

Ann-Marie Ström Vidén

Christer Åslund


E-post till respektive adresseras enligt följande:
fornamn.efternamn@herjedalen.se

Dubbelnamn och å, ä, ö etc. skrivs på följande sätt:
Anna-Lisa Andersson blir:
anna-lisa.andersson@herjedalen.se

Hélène Jönsson blir:
helene.jonsson@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-04-21 10.33
av Anette Anderzon