Integrerad samisk undervisning

Enligt sameskolstyrelsen får en kommun efter avtal med Sameskolstyrelsen anordna för samiska barn i grundskolan, integrerad samisk undervisning.

Slöjd
Eleverna får kunskap i hantverksmässiga arbetssätt genom att praktiskt arbeta i material som används i sameslöjd.

Samiska
Undervisning sker i Sydsamiska. Syftet är att behärska samiska i tal och skrift och att ge eleverna språkkunskaper så att de blir tvåspråkiga.

 
Ansvarig:
Pedagog Ida Ljungberg, mejl: ida.ljungberg@herjedalen.se, tel. 0684-167 73 
Pedagog Madeleine Renhuvud, mejl: madeleine.renhuvud@herjedalen.se, tel. 0684-167 73
Rektor Cecilia, mejl: charlotta.soderhielm@herjedalen.se, tel. 0684-167 60

Ren

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-01-31 08.28
av Anette Anderzon