Skolan

Bruksvallarnas nya skola invigdes 1981. Den har utvecklats från att vara enbart skola till att bli en integrerad verksamhet med förskola 1-5 år, fritidshem för 6-9 åringar och grundskola för åk F-3.

Skolan har öppna och ljusa lokaler, stor gymnastiksal, matsal och ett kök där mat lagas för hela huset. Den ligger i skogskanten med vacker utsikt över närliggande fjäll.

Skidspår finns runt knuten och det är nära till alla slags naturaktiviteter. Framför skolan ligger en grusplan för bollspel och flera små dungar med klätterträd, stora stenar och lingonris. Under gemensamma raster leker barnen naturligt över åldersgränserna.

Under dagens lopp har vi flera perioder med öppna dörrar mellan alla verksamheter, då vi lägger stor vikt vid de gemensamma aktiviteterna. Dessa främjar barnens sätt att ta hand om varandra, leka med varandra och lära varandra.

De stora gemensamma aktiviteterna består bl.a. av att städa och sköta om skolgården, äta jul- och påsklunch tillsammans, odla upp våra sommarblommor till gården, plocka lingon till sylt, anordna miljödagar och skidtävlingar samt att vi har julfest för hela byn.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-08-29 13.54
av Anette Anderzon