Vanliga frågor

Får jag söka till annan ort?

Man måste skilja på rätten att söka och rätten att bli mottagen som sökande.

Söka - Du har rätt att söka till alla program och alla skolor i hela Sverige. Du kan göra hur många val som helst.

Mottagen som sökande – Uppdelas i förstahandssökande och andrahandssökande. 
Förstahandssökande innebär att du konkurrerar med andra elever med hjälp av betyg om platserna på ett skola/program.
Andrahandssökande innebär att du får plats på en skola/program bara om det uppstår lediga platser.

Finns inte programmet/inriktningen du söker i din hemkommun eller samverkansområde, så blir du förstahandssökande i en annan kommun.
Utbildningar som är riksrekryterande är alla förstahandssökande till, samma sak gäller friskolor.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett bidrag du kan få om du tillfälligt bor på en annan ort än din hemort under studietiden. Det kan vara på grund av lång resväg, särskilda skäl eller om motsvarande utbildning inte finns på din hemort.

Om du går på kommunal skola ansöker du om detta hos kommunen. Går du på fristående skola eller riksinternatskola är det i stället CSNlänk till annan webbplats du söker bidraget hos. För läsåret 2018/19 är den lägsta summan 1 600 kr/mån vid studier på kommunal skola och 1 190 kr/mån för dig som söker stöd från CSN.


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-02-27 10.37
av Madeleine Edvards