Modersmål

Modersmålsundervisning

Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska finns det möjlighet att få modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan, samt gymnasieskolan.

Modersmål är ett ämne som kan läsas i årskurs 1-9 samt på gymnasieskolan. I Härjedalens kommun erbjuds modersmålsundervisning i cirka fem språk, den kan anordnas utanför den garanterade undervisningstiden, som språkval eller elevens val.

En elev kan få modersmålsundervisning om

  • en eller båda vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket (goda kunskaper i gymnasieskolan)

Huvudmannen är skyldig att anordna undervisning i ett språk om

  • det finns minst fem elever som har rätt till undervisning i det språket
  • dessa elever vill få undervisning i språket
  • det finns en lämplig lärare

Modersmål för elever som tillhör en nationell minoritet

Elever som tillhör någon av Sveriges nationella minoriteter har en stärkt rätt till modersmålsundervisning. Det finns inget krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha några kunskaper i språket (gäller ej elever i gymnasieskolan). Det finns heller inget krav på att det ska finnas minst fem elever som är berättigad undervisning. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska.

En elev kan få modersmålsundervisning i ovan nämnda språk om

  • en elev vill få undervisning
  • det finns en lämplig lärare

Ansökan om modersmålsundervisning

För att få börja läsa modersmål måste elev och vårdnadshavare ansöka om modersmålsundervisning och det är viktigt att vårdnadshavare skriver under ansökningen.
Ansökan om modersmålsundervisning – blankettPDF (pdf, 79.2 kB)

Om eleven inte önskar fortsätta läsa modersmål, ska vårdnadshavare fylla i nedanstående blankett.
Avanmälan om modersmålsundervisning - blankettPDF (pdf, 92.2 kB)

Ansökan/avanmälan skickas till Härjedalens kommun, Bildningsförvaltningen, Medborgarhuset, 842 80 SVEG.

Läs mer om modersmålsundervisning på Skolverkets hemsida:  https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-modersmalsundervisning#h-VadsvararvipaunderAnsvariskolfragorlänk till annan webbplats


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-26 16.39
av Malin Härjegård