Ytterhogdals skola

Centralskolan i Ytterhogdal är en av tre åldersintegrerade F-6 skolor i ett gemensamt rektorsområde tillsammans med Lofsdalens skola och Furulundsskolan Lillhärdal. I skolan går 35 elever.

I åldersintegrerad skolform är kännetecknet att det är två eller fler årskurser i samma klass, där undervisningen ofta sker i nivågrupper utifrån elevernas olika behov. Olika är en norm på våra skolor och arbetssättet riktar in sig på att i så stor utsträckning det är möjligt nyttja olikheterna hos eleverna så att alla gagnas i sitt lärande. Skolorna har lärare med hög behörighet och i rektorsområdet arbetar vi med tät kontakt mellan skolorna där både lärare och elever har ett utbyte av varandra. Samarbetet är gott på alla enheter, både mellan elever och lärare. Tematiska studier, ämnesövergripande arbete och undervisning utomhus som pedagogiska metoder är en del av verksamheten. Rörelse utförs varje morgon för att stimulera elevernas kunskapsinhämtning. I våra skolor har skolledning, lärare, fritidspedagoger och övrig personal ansvar för att alla elever ska känna trygghet, studiero och lust till lärande.

Skolan är totalrenoverad under 2018 med heltäckningsmatta och ljuddämpande material. Varje klassrum har smartboard. Klassrummets lärmiljö är noga genomtänkt med stationssystem för att gagna studiero och ett lustfyllt lärande. Runt skolan finns utemiljöer och ett uteklassrum som används flitigt. Badhus och gymnastiksal finns på skolans område.

Skolan, förskolan, ett lokalt kommunkontor och biblioteket finns i samma lokaler. Det skapar möten mellan elever och bybor i alla åldrar.

Härjedalens kommun visar med moderniseringen av skolan i Ytterhogdal att skola och utbildning är viktigt och prioriterat.

Rektor
Emma Jönses
072-502 88 52
emma.jonses@herjedalen.se

Skolan Ytterhogdal

Konstnär: Julia Pelikhova.

Kontaktinformation
Ytterhogdals skola
Svedjevägen 1A
840 90 Ytterhogdal
Tel: 0680-164 36

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-13 14.57
av Ewa Olsson