Lofsdalens skola

Lofsdalens skola

Lofsdalens skola är en av tre åldersintegrerade F-6 skolor i ett gemensamt rektorsområde tillsammans med Centralskolan i Ytterhogdal och Furulundsskolan i Lillhärdal. I Lofsdalens skola går 10 elever.

Skolan har lokaler för det lilla antalet elever och har en rik utemiljö med närhet till slalombacke och skidspår. Skolgården har en isbana som används både på raster och idrottslektioner. Skolans kök ligger mitt emellan skolan och förskolan och är hjärtat i verksamheten. God mat serveras efter säsongens utbud.

I åldersintegrerad skolform är kännetecknet att det är två eller fler årskurser i samma klass, där undervisningen ofta sker i nivågrupper utifrån elevernas olika behov. Olika är en norm på våra skolor och arbetssättet riktar in sig på att i så stor utsträckning det är möjligt nyttja olikheterna hos eleverna så att alla gagnas i sitt lärande. Skolorna har lärare med hög behörighet och i rektorsområdet arbetar vi med tät kontakt mellan skolorna där både lärare och elever har ett utbyte av varandra. Samarbetet är gott på alla enheter, både mellan elever och lärare. Tematiska studier, ämnesövergripande arbete och undervisning utomhus som pedagogiska metoder är en del av verksamheten. Rörelse utförs varje morgon för att stimulera elevernas kunskapsinhämtning. I våra skolor har skolledning, lärare, fritidspedagoger och övrig personal ansvar för att alla elever ska känna trygghet, studiero och lust till lärande.

Rektor
Emma Jönses
Mobil: 072-502 88 52
emma.jonses@herjedalen.se

Kontaktinformation
Lofsdalens skola
Olsvensbacken 12
840 85 Lofsdalen
Tel:
Skolan 0680-411 28

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-13 14.59
av Ewa Olsson