Furulundsskolan

Furulundsskolan i Lillhärdal är en av tre åldersintegrerade F-6 skolor i ett gemensamt rektorsområde tillsammans med Centralskolan Ytterhogdal och Lofsdalens skola. I skolan går 45 elever.

Skolan har anor som en av Sveriges första grundskolor i försöksverksamhet och är kommunens första högstadieskola. Idag bedrivs låg- och mellanstadie här. Klassrummens lärmiljö styrs efter elevernas behov och skolgården ger möjlighet till lek och spel. Skolan har en stor skolskog, någon kilometer från skolan, med äventyrskväll som ett årligt inslag med uppdrag för eleverna under bus och skratt. Badhus och gymnastiksal finns på skolans område.

I åldersintegrerad skolform är kännetecknet att det är två eller fler årskurser i samma klass, där undervisningen ofta sker i nivågrupper utifrån elevernas olika behov. Olika är en norm på våra skolor och arbetssättet riktar in sig på att i så stor utsträckning det är möjligt nyttja olikheterna hos eleverna så att alla gagnas i sitt lärande. Skolorna har lärare med hög behörighet och i rektorsområdet arbetar vi med tät kontakt mellan skolorna där både lärare och elever har ett utbyte av varandra. Samarbetet är gott på alla enheter, både mellan elever och lärare. Tematiska studier, ämnesövergripande arbete och undervisning utomhus som pedagogiska metoder är en del av verksamheten. Rörelse utförs varje morgon för att stimulera elevernas kunskapsinhämtning. I våra skolor har skolledning, lärare, fritidspedagoger och övrig personal ansvar för att alla elever ska känna trygghet, studiero och lust till lärande.

Rektor
Emma Jönses
Mobil: 072-502 88 52
emma.jonses@herjedalen.se

Kontaktinformation
Adress:
Ängebyvägen 2
840 80 Lillhärdal

Tel:
0680-302 61

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-13 14.58
av Ewa Olsson