Resultat elevenkät 2018

Elevenkät årskurs 5 och 8

Undersökningen har genomförts under våren 2018 i årskurs 5 och 8. Eleverna har via en webbaserad enkät fått ta ställning till följande nio påståenden:

 • Jag känner mig trygg i skolan
 • Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
 • Lärarna i min skola tar hänsyn till mina åsikter
 • Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena
 • Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det
 • Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
 • Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen
 • Jag är nöjd med maten på min skola
 • Jag tycker trivseln i matsalen är bra

Efter varje påstående har eleverna fått välja ett alternativ av de fyra olika
alternativen:

 • Stämmer helt och hållet
 • Stämmer ganska bra
 • Stämmer ganska dåligt
 • Stämmer inte alls

Eleverna har dessutom fått ta ställning till följande påståenden:

 • Jag har blivit utsatt för mobbning på grund av mitt ursprung (jag kommer från ett annat land eller annan kultur)
 • Jag har blivit utsatt för mobbning på grund av min religion
 • Jag har blivit utsatt för mobbning på grund av mitt kön
 • Jag har blivit utsatt för mobbning på grund av att jag har en funktionsnedsättning
 • Jag har blivit utsatt för mobbning på grund av något annat

Efter varje påstående har eleverna fått välja ett alternativ av de fyra olika
alternativen:

 • Mycket ofta
 • Ofta
 • Sällan
 • Nej, aldrig

Efter varje påstående har eleverna haft möjlighet att med egna ord skriva och
berätta vad de själva känner och tycker.

Slutligen har eleverna fått svara på frågan:
Jag känner till att min skola har en plan mot diskriminering och kränkande
behandling, med svarsalternativen Ja eller Nej.

Årskurs 5

78 elever av totalt 94 elever har svarat på enkäten vilket ger en svarsprocent på 83 %.

Årskurs 8

90 elever av totalt 110 elever har svarat på enkäten vilket ger en svarsprocent på 82 %.

Resultat årskurs 5Excel (excel, 327.5 kB)
Resultat årskurs 8Excel (excel, 367.5 kB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-05-28 10.57
av Kerstin Roslund