Elevhälsa

Vårt uppdrag är att utifrån gällande styrdokument ge stöd till elever och föräldrar vid pedagogiska, psykosociala och medicinska frågor med tyngd på elever i behov av särskilt stöd. En annan del av uppdraget är att ge handledning och konsultation till skolans personal.

Elevhälsan utför pedagogiska, psykosociala och medicinska utredningar. I elevhälsans arbete ingår att medverka i det förebyggande arbetet i frågor som rör livsstil, hälsa och relationer. Elevhälsan har i uppdrag remitera, hålla kontakt och följa upp med externa hjälpare.

Skolsköterskan utför lagstadgade medicinska undersökningar och vaccinationer.

Det åligger elevhälsan att fortlöpande dokumentera sin verksamhet.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-06-03 11.39
av Kicki Hallgren