Fjärilen, barn- och tonårsprogram

Barn som växer upp i en familj med missbruk och beroende av alkohol,narkotika, läkemedel eller i en familj med psykisk ohälsa utvecklar ofta en mängd försvar och beteenden för att klara av stressen och svårigheterna i familjen.

I förlängningen kan dessa försvar och beteenden komma att hindra dem i deras personlighetsutveckling och sociala liv.
Vi ser på kemiskt beroende, t ex alkoholism och narkomani, som en sjukdom.   
Sjukdomen drabbar hela familjen, inte bara den som missbrukar och är beroende.

Det finns hjälp att få - därför har vi ett barn- och tonårsprogram!
 
Barnprogrammet: 9 — 12 år, 1,5 timmar/vecka
Tonårsprogrammet: Från 13 år och uppåt, 2 timmar/vecka
 

Fjärilen Barn- och tonårsprogram PDF (pdf, 278.8 kB)

Fjäril

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-05-10 08.43
av Helena Lindell