Familjehem

Vill ni bli ett familjehem?

Ett familjehem är vad som tidigare kallades för fosterhem.
I vår kommun har vi behov av familjehem för ett barn och ibland för syskonpar. Åldrarna på barnen varierar från några månader upp till 18 år.

Vad krävs för att bli familjehem?
Vi vill att familjehemmet inte ligger alltför långt från vår kommun, helst inom tio mil. Detta för att kontakten med barnets anhöriga och med socialtjänsten skall vara möjlig. Vi vill att det finns två vuxna i familjen, med det är inget absolut krav. Som vuxna skall ni vara trygga med varandra och i er miljö. Ni skall ha engagemang och utrymme att ta emot andras barn. För att vi ska veta att ni är den familj vi söker, så utreds alla blivande familjehem noga.

Ersättning till familjehemmet
Härjedalens kommun följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer om ersättningar till familjehemmen. Man blir ej anställd men man får ett arvoderingsuppdrag, där arvodet dvs. ersättningen för arbetet är ATP-grundande. Arvodesdelen är skattepliktig. En omkostnadsersättning, som beräknas utefter barnets behov utgår också.

Vilket stöd ger socialtjänsten?
En socialsekreterare har regelbunden kontakt med barnet och familjehemmet genom besök och telefonsamtal. Samtalen som skall vara ett stöd och uppföljning sker både med barn och fosterföräldrar tillsammans och var för sig.

Vilka barn placeras?
Barn och ungdomar mellan 0-18 år placeras i familjehem p g a att deras föräldrar ej kan tillgodose deras behov. Det kan vara brister i omvårdnad som uppkommit genom missbruk, psykisk sjukdom eller annat. Barnets egna problem är ibland så stora att en placering är nödvändig.

Kontakt med barnets föräldrar
Forskning har visat att det är av stor betydelse vilka kontakter barnet har med sina anhöriga. En del barn är hos föräldrarna var tredje vecka, en del kan inte komma till föräldrarna utan föräldrarna får besöka barnen i familjehemmet. Vissa barn träffar aldrig sina föräldrar. Oavsett hur kontakten med föräldrarna ser ut behövs mycket stöd till barnet runt detta.

Intresseanmälan
För dig som vill lämna intresseanmälan.öppnas i nytt fönster

Mer information lämnas av
Socialsekreterare Margit Andersson, tfn 0680-161 38
E-post: sociala@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-04-10 13.30
av Helena Lindell