Individ- och familjeomsorg

Blommor

Individ- och familjeomsorgen (IFO) är en del av kommunens socialtjänst, och har det yttersta ansvaret för människor i utsatta livssituationer. Liksom övrig verksamhet inom socialtjänsten skall individ och familjeomsorgen bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Verksamheten omfattar i huvudsak följande områden:

  • stöd och rådgivning till barn, ungdomar och familjer
  • stöd och rådgivning till personer med missbruksproblem samt deras anhöriga
  • ekonomiskt bistånd till enskilda och familjer
  • budget- och skuldrådgivning

Fokus på barnets bästa är vägledande i vårt arbete. Målsättningen är att garantera den enskilde en skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor, och att säkerställa att barn och ungdomar i kommunen ges möjlighet till trygga och utvecklande uppväxtvillkor samt skydd i utsatta situationer.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN INFORMERAR

Expeditionstider
kl 10:00 - 12:00 och 13:00 - 14:30
Telefon 0680-161 40

Är ditt ärende akut? Ring socialjouren på larmnumret 112.

Socialsekreterarna som handlägger ekonomiärenden har telefontid
måndag - fredag kl 10:45 - 11:45.
Telefonnummer hittar du häröppnas i nytt fönster

Socialsekreterare som handlägger missbruksärenden
telefon 0680-161 00 vx

Barn- och familjehandläggare nås säkrast mellan kl 08:30-09:00
måndag-fredag på telefon 0680-161 00 vx

Socialsekreterare för ensamkommande barn och ungdomar nås säkras på telefontid måndag, onsdag, fredag kl 13:00 - 14:00, telefon 070-562 82 76.

Budget- och skuldrådgivaren nås på telefon 0680-177 90 måndag - fredag.

Logotyp för tänkom

Här hittar du som är förälder fakta och tips om tonåringar och alkohol.  
Läs mer på tankom.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bufff Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård.
Bufff är en religiöst och politiskt obunden nationell barnrättsorganisation som ger stöd till barn, ungdomar och deras familjer.
www.bufff.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 020-200330

Kontaktinformation
Socialkontorets expeditionstider.
kl. 10.00 - 14.30
Lunch mellan 12.00 - 13.00

Telefon
0680-161 40
Fax
0680-162 66

Adress
Härjedalens kommun
Socialkontoret
Medborgarhuset
842 80 Sveg

E-postadress
sociala@herjedalen.se

Tf avdelningschef
Anna Quarnå
Telefon
0680-161 31
E-post
anna.quarna@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-10-31 08.12
av Helena Lindell