Anhörigvårdarkort

Vad är ett anhörigvårdarkort?

Personer som hjälper och vårdar en anhörig/närstående ges nu möjlighet att bära ett anhörigvårdarkort.

Det är gratis.
 
Anhörigvårdarkortet är i visitkortsstorlek och innehåller följande information:
 

  • Namnet på den som är anhörig
  • Namnet på den som har ett behov av hjälp/stöd i vardagen
  • Namn på personer som skall kontaktas
    Dessa personer ska vara kända för den som vårdas och kan i händelse av anhörigvårdarens sjukdom eller olycksfall hjälpa den hjälpbehövande.

Om du känner att detta är något för dig så ta kontakt med kommunens anhörigkonsulent.

Birgitta Östling
Tfn 0680-176 12
birgitta.ostling@herjedalen.se

Logotype
Kontaktinformation
Anhörigkonsulent
Birgitta Östling
Telefon
0680-176 12
E-post
birgitta.ostling@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-08-22 14.42
av Henry Jonasson