Anhörigstöd

Enligt Socialtjänstlagen Kap 5 § 10 ska kommunen erbjuda stöd för att underlätta för de personer som stöttar en närstående som har en långvarig sjukdom, ett funktionshinder eller är äldre.

Det är viktigt att stötta människor som själva har valt att vårda en närstående. Ge dem möjlighet till att träffa andra i liknande situationer och samtidigt ge dem kunskap.

Många anhöriga och vårdbehövande vill klara sig själva så länge som det är möjligt. Situationen kan då snabbt bli så tung att man inte i god tid hinner eller orkar söka information om stöd.

Exempel på livssituationer där stöd kan behövas

  • Anhöriga som vårdar närstående i hemmet
  • Anhöriga till yngre dementa
  • Anhöriga på distans
  • Anhöriga till personer i särskilt boende
  • Föräldrar till barn med funktionshinder
  • Stöd för föräldrar till barn med särskilda behov
  • Anhörig till psykiskt funktionshindrade
  • Anhöriga med förvärvsarbete
  • Anhöriga till missbrukare
  • Stöd till barn som upplever våld i nära relationer

I samarbete med Region Jämtland Härjedalen finns en rutin för att möta anhöriga i ett tidigt skede. Ett stöd och en bra information är viktigt att få i början av en sjukdom. Det är viktigt att du som anhörig kommer med synpunkter så att utvecklingen blir utifrån vad behovet är.

Vänd dig till kommunens anhörigkonsulent
Birgitta Östling om du har frågor angående anhörigstöd
birgitta.ostling@herjedalen.se
0680-176 12

Läs mer om anhörigstöd på Nationellt kompetenscentrum anhöriga

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Broschyr Snabba fakta om anhörigaPDF (pdf, 1001.7 kB)

Logotyp

Anhöriglinjen – 0200-239 500

Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig? Har du frågor om dina rättigheter? Vill du prata med en medmänniska? Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinje finns till för dig.

Se mera om anhöriglinjen

Kontaktinformation
Anhörigkonsulent
Birgitta Östling
Telefon
0680-176 12
E-post
birgitta.ostling@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-08-24 09.28
av Maria Wallin-Larsson